Dhammapada Atthakatha

(Kisah-kisah Dhammapada)

lihat: DHAMMAPADA

(Dalam 5 Bahasa)

Aggidatta

XIV:10 XIV:11 XIV:12 XIV:13 XIV:14

Ahipeta

V:12

Anak Laki-laki Penebang Kayu

XXI:7 XXI:8 XXI:9 XXI:10 XXI:11 XXI:12

Ananda, Seorang Hartawan

V:3

Ananda Thera

XXVI:5

Anathapindika

IX:4 IX:5

Angulimala

XXVI:40

Angulimala Thera

XIII:7

Anitthigandha Kumara

XVI:7

Anuruddha Thera

VII:4

Arahat Ekudana

XIX:4

Attadattha Thera

XII:10

Atula Seorang Umat Awam

XVII:7 XVII:8 XVII:9 XVII:10

Ayuvaddhanakumara

VIII:10

Babi Peta

XX:9

Bahiyadaruciriya

VIII:2

Bahuputtika Theri

VIII:16

Banyak Bhikkhu

XIV:16 XXII:10

Beberapa Bhikkhu

XIX:7 XIX:8 XIX:16 XIX:17

Belatthasisa Thera

VII:3

Bhaddiya Thera

XIX:5 XIX:6

Bhaddiya Thera, Si Orang Pendek

XXI:5 XXI:6

Bhikkhu Assaji Dan Punabbasuka

VI:2

Bhikkhu Bahubhandika

X:13

Bhikkhu-bhikkhu Adhimanika

XI:4

Bhikkhu-bhikkhu Baddiya

XXI:3 XXI:4

Bhikkhu-bhikkhu Yang Berjumlah Banyak

XXV:9 XXV:10 XXV:11 XXV:12 XXV:13 XXV:14 XXV:15 XXV:16 XXV:17

Bhikkhu Dhammika

VI:9

Bhikkhu Hatthaka

XIX:9 XIX:10

Bhikkhu Kokalika

XXV:4

Bhikkhu Radha

VI:1

Bhikkhu Yang Berteman Dengan Bhikkhu Pengikut Devadatta

XXV:6 XXV:7

Bhikkhu Yang Ceroboh

IX:6

Bhikkhu Yang Keras Kepala

XXII:6 XXII:7 XXII:8

Bhikkhu Yang Memandang Tubuh Sebagai Suatu Bayangan

IV:3

Bilalapadaka

IX:7

Bodhirajakumara

XII:1

Brahmana Anatthapucchaka

VIII:5 VIII:6

Brahmana Bersaudara Yang Kasar

XXVI:17

Brahmana Tertentu

XXVI:4

Brahmana Yang Memiliki Keyakinan Kuat

XXVI:1

Cakkhupala Thera

I:1

Candabha Thera

XXVI:31

Channa Thera

VI:3

Chattapani, Seorang Umat Awam

IV:8 IV:9

Cincamanavika

XIII:10

Citta, Seorang Perumah Tangga

V:14 V:15

Citta, Si Perumah Tangga

XXI:14

Cittahattha Thera

III:6 III:7

Culadhanuggaha, Pemanah Yang Trampil

XXIV:16 XXIV:17

Culapanthaka

II:5

Culasari

XVIII:10 XVIII:11

Culasubhadda

XXI:15

Culekasataka

IX:1

Cundasukarika

I:15

Dermawan Hasil Pertama Pekerjaannya

XXV:8

Deva Ankura

XXIV:23 XXIV:24 XXIV:25 XXIV:26

Devadatta

I:9 I:10 I:17 XII:6

Devahita, Seorang Brahmana

XXVI:41

Dhammadinna Theri

XXVI:39

Dhammarama Thera

XXV:5

Dua Bhikkhu Yang Bersahabat

II:9

Dua Brahmana

XXVI:16

Dua Orang Pencopet

V:4

Dua Orang Sahabat

I:19 I:20

Empat Samanera

XXVI:24

Enam Bhikkhu

XVII:11 XVII:12 XVII:13 XVII:14

Gadis Penenun

XIII:8

Gajah Bernama Paveyyaka

XXIII:8

Garahadinna

IV:15 IV:16

Godhika Thera

IV:14

Hukuman Penjara

XXIV:12 XXIV:13

Ibu Dari Kumarakassapa

XII:4

Jambuka Thera

V:11

Jatila, Seorang Brahmana

XXVI:11

Jatila Thera

XXVI:34

Jotika Thera

XXVI:34

Kala, Putra Anathapindika

XIII:12

Kala Thera

XII:8

Kalayakkhini

I:5

Kanamata

VI:7

Kapila Dan Ikan

XXIV:1 XXIV:2 XXIV:3 XXIV:4

Kata-kata Kebahagiaan Sang Buddha

XI:8 XI:9

Kekalahan Raja Kosala

XV:5

Kelompok Enam Bhikkhu

X:1 X:2 XIX:3

Kembalinya Sang Buddha Dari Surga Tavatimsa

XIV:3

Keponakan Sariputta Thera

VIII:8

Kesabaran Kerabat Sang Buddha

XV:1 XV:2 XV:3

Khanu-Kondanna

VIII:12

Khema Theri

XXIV:14 XXVI:21

Khemaka, Anak Laki-laki Seorang Kaya

XXII:4 XXII:5

Kisagotami

XX:15 XXVI:13

Kisagotami Theri

VIII:15

Koka Si Pemburu

IX:10

Kondadhana Thera

X:5 X:6

Kosiya, Orang Kaya Yang Kikir

IV:6

Kukkutamitta

IX:9

Kumbhaghosaka, Seorang Bankir

II:4

Kundalakesi Theri

VIII:3 VIII:4

Kunjungan Lima Ratus Bhikkhu

VI:12 VI:13 VI:14

Lajadevadhita

IX:3

Lakundaka Bhaddiya Thera

VI:6

Laludayi

XVIII:7

Laludayi Thera

XI:7

Lima Bhikkhu

XXV:1 XXV:2

Lima Bhikkhu Tua

XX:11 XX:12

Lima Murid Awam

XVIII:12 XVIII:13 XVIII:14 XVIII:17

Lima Ratus Anak Laki-laki

XVI:9

Lima Ratus Bhikkhu

III:8 IV:1 IV:2 VI:8 XIII:4 XX:1 XX:2 XX:3 XX:4 XXV:18

Magha

II:10

Maha Moggallana Thera

X:9 X:10 X:11 X:12 XXVI:29

Mahadhana

IX:8

Mahadhana, Seorang Saudagar

XX:14

Mahakaccayana Thera

VII:5

Mahakala Thera

I:7 I:8

Mahakappina Thera

VI:4

Mahakassapa Thera

II:8 IV:13 VII:2

Mahapajapati Gotami Theri

XXVI:9

Mahapanthaka Thera

XXVI:25

Mara

XV:4 XXIII:12 XXIII:13 XXIII:14 XXIV:18 XXIV:19 XXVI:3

Matthakundali

I:2

Meghiya Thera

III:1 III:2

Menaklukkan Diri Sendiri

XXIII:1 XXIII:2 XXIII:3

Mendaka Si Orang Kaya

XVIII:18

Menteri Santati

X:14

Mereka Yang Menderita Karena Perbuatan Jahat Mereka Sendiri

XXII:2

Murid Yang Tinggal Bersama Mahakassapa Thera

V:2

Nanda, Seorang Pengawas

III:10

Nanda Thera

I:13 I:14

Nandiya

XVI:11 XVI:12

Nangalakuta Thera

XXV:20 XXV:21

Nataputtaka Thera

XXVI:35 XXVI:36

Nigamavasitissa

II:12

Orang Kaya Yang Tidak Memiliki Anak

XXIV:22

Padhanikatissa Thera

XII:3

Paman Sariputta Thera

VIII:7

Pangeran Abhaya

XIII:5

Pangeran-pangeran Licchavi

XVI:6

Para Bhikkhu Yang Tinggal Di Tepi Sungai Vaggumuda

XXII:3

Para Hakim

XIX:1 XIX:2

Para Pemuda

X:3 X:4

Para Pertapa Bukan Pengikut Sang Buddha

XIX:13 XIX:14 XXII:13 XXII:14

Para Pertapa Nigantha

XXII:11 XXII:12

Para Wanita Yang Melaksanakan Peraturan Moral

X:7

Patacara

XX:16 XX:17

Patacara Theri

VIII:14

Patipujika Kumari

IV:5

Pemberian Dana Yang Tiada Taranya

XIII:11

Pendengar-pendengar Dhamma

VI:10 VI:11

Pengantin Muda Wanita

XV:6

Perayaan Balanakkhatta

II:6 II:7

Perbuatan Lampau Sang Buddha

XXI:1

Perpecahan Sangha

XII:7

Pertanyaan Ananda

IV:11 IV:12

Pertanyaan Jivaka

VII:1

Pertanyaan Maha Moggallana Thera

XVII:4

Pertanyaan Yang Diajukan Oleh Ananda Thera

XIV:5 XIV:6 XIV:7 XIV:15

Pertanyaan Yang Diajukan Sakka

XXIV:21

Pertapa Paveyya

IV:7

Pertengkaran di Kosambi

I:6

Peta Ular

X:8

Pilindavaccha Thera

XXVI:26

Pilotikatissa Thera

X:15 X:16

Potthila Thera

XX:10

Punna Seorang Budak Wanita

XVII:6

Putigattatissa Thera

III:9

Putra Mahadhana

XI:10 XI:11

Putra Seorang Penjagal

XVIII:1 XVIII:2 XVIII:3 XVIII:4

Putri Rohini

XVII:1

Raja Naga Erakapatta

XIV:4

Raja Pasenadi Dari Kosala

XV:8 XXIII:6

Raja Suddhodana

XIII:2 XIII:3

Raja Suppabuddha

IX:13

Ratu Mallika

XI:6

Rupananda Theri (Janapadakalyani)

XI:5

Sakka

XV:10 XV:11 XV:12

Samanera Pandita

VI:5

Samanera Revata

VII:9 XXVI:30

Samanera Samkicca

VIII:11

Samanera Sanu

XXIII:7

Samanera Sukha

X:17

Samanera Sumana

XXV:23

Samanera Tissa Yang Berdiam Di Hutan

V:16

Samavati

II:1 II:2 II:3

Samgharakkhita Thera

III:5

Sammajjana Thera

XIII:6

Santakaya Thera

XXV:19

Sappadasa Thera

VIII:13

Sariputta Thera

I:11 I:12 VII:6 VII:8 XXVI:7 XXVI:8 XXVI:10 XXVI:18 XXVI:28

Satthikutapeta

V:13

Seekor Induk Babi Muda

XXIV:5 XXIV:6 XXIV:7 XXIV:8 XXIV:9 XXIV:10

Sejumlah Bhikkhu

XXIII:9 XXIII:10 XXIII:11

Seorang Bekas Bhikkhu

XXIV:11

Seorang Bhikkhu

II:11 XVII:2

Seorang Bhikkhu Dari Negeri Kaum Vajji

XXI:13

Seorang Bhikkhu Muda

XIII:1

Seorang Bhikkhu Muda Yang Tidak Puas

XIV:8 XIV:9

Seorang Bhikkhu Tertentu

III:3 XXVI:23

Seorang Bhikkhu Yang Dahulu Sebagai Pelatih Gajah

XXIII:4

Seorang Bhikkhu Yang Membunuh Angsa

XXV:3

Seorang Bhikkhu Yang Tidak Puas

III:4

Seorang Brahmana

XVI:8 XVIII:5 XIX:11 XIX:12 XXVI:14

Seorang Brahmana Penipu

XXVI:12

Seorang Brahmana Tertentu

XXVI:20

Seorang Brahmana Tua

XXIII:5

Seorang Brahmana Yang Mengaku Sebagai "Ayah Sang Buddha"

XVII:5

Seorang Murid Awam

XV:7

Seorang Nelayan Bernama Ariya

XIX:15

Seorang Pemuda

V:1

Seorang Pertapa Brahmana

XXVI:6

Seorang Perumah Tangga Kaya

XVI:4

Seorang Petani

V:8

Seorang Pria Yang Istrinya Melakukan Penyelewengan

XVIII:8 XVIII:9

Seorang Samanera Dari Kosambi

VII:7

Seorang Thera Anagami

XVI:10

Seorang Thera Yang Pernah Terlahir Sebagai Pandai Emas

XX:13

Seorang Wanita

VII:10

Seorang Wanita Berwatak Iri Hati

XXII:9

Seyyasaka Thera

IX:2

Sirima

XI:2

Sivali Thera

XXVI:32

Soreyya

III:11

Stupa Emas Buddha Kassapa

XIV:17 XIV:18

Subhadda Si Pertapa Pengembara

XVIII:20 XVIII:21

Sumana, Penjual Bunga

V:9

Sumanadevi

I:18

Sundarasamudda Thera

XXVI:33

Sundari, Pertapa Wanita Pengembara

XXII:1

Suppabuddha, Penderita Kusta

V:7

Tambadathika

VIII:1

Teman Sariputta Thera

VIII:9

Teman-teman Visakha

XI:1

Thera Tertentu

XXVI:27

Thera Yang Berdiam Seorang Diri

XXI:16

Tiga Kelompok Orang

IX:12

Tiga Pertapa

XVI:1 XVI:2 XVI:3

Tiga Puluh Bhikkhu

XIII:9 XXVI:2

Tiga Puluh Bhikkhu Dari Paveyyaka

V:6

Tiga Putri Mara

XIV:1 XIV:2

Tissa

XVIII:15 XVIII:16

Tissa Thera

I:3 I:4 IX:11 XV:9 XVIII:6 XXVI:22

Tissa Thera, Bhikkhu Yang Malas

XX:8

Udayi Thera

V:5

Uggasena

XXIV:15

Uggasena, Anak Dari Seorang Hartawan

XXVI:15

Ujjhanasanni Thera

XVIII:19

Upaka

XXIV:20

Upananda Sakyaputta Thera

XII:2

Upasaka Culakala

XII:9

Upasaka Dhammika

I:16

Upasaka Mahakala

XII:5

Uppalavanna Theri

V:10 XXVI:19

Uttara Seorang Umat Awam

XVII:3

Uttara Theri

XI:3

Vakkali Thera

XXV:22

Vangisa Thera

XXVI:37 XXVI:38

Visakha

IV:10 XVI:5

Vitatubha

IV:4

Wanita Yang Memakan Habis Telur-telur Dari Seekor Ayam

XXI:2

Yang Berhubungan Dengan Anicca, Dukkha Dan Anatta

XX:5 XX:6 XX:7


Ucapan Terima Kasih dan Anumodana kepada

Sdri.Dede, Sdri.Elinda, Sdri.Sherny, Sdr.Teddy

Semoga kebajikan yang telah dilakukan dapat membuahkan kebahagiaan bagi kita semua

Semoga para pembaca dapat menemukan jalan menuju kesucian